E-R 08.00 - 12.00 ja 13.00 - 17.00
0
et en ru

Panorama test kaksikute puhul

 

Kaksikute esinemissagedus Eestis on ligikaudu 2 % (2016.a. 1,6%). Erimunaraku kaksikuid esineb sagedamini 70% juhtudel. Ühemunaraku kaksikuid harvem 30% juhtudel.

 

Erimunaraku kaksikutel on alati kaks platsentat ja neil puudub ühine vereringe. Ühemunaraku kaksikutel sõltub platsentade arv sellest millal toimus blastotsüsti jagunemine. Kui blastotsüsti jagunemine toimub enne 3. päeva pärast viljastumist on kaksikutel kaks platsentat ja kaks lootekotti. Kui blastotsüsti jagunemine toimub 3-9 päeva vahel, siis on kaksikutel üks platsenta ja kaks lootekotti. Kui blastotsüsti jagunemine toimub 9-12 päeva vahel, siis kaksikud jagavad ühte platsentat ja ühte lootekotti. Kui blastotsüsti jagunemine toimub pärast 12. päeva  tekivad siiami kaksikud.

 

Raseduseaegsed tüsistused kaksikute puhul ei sõltu sellest, kas tegemist on ühemunaraku kaksikutega või erimunarakukaksikutega, vaid sellest kas tegemist on ühe või kahe platsentaga. Ühe platsenta korral esineb alati loodete vereringete vahelisi anastomoose, mis võib tekitada olukorra, kus ühe loote vereringest liigub veri teise loote vereringesse ja tekib kaksikute vaheline transfusioonisündroom, mis sageli lõppeb mõlema loote hukuga.

 

Lisaks kaksikute vahelisele transfusioonisündroomile esineb ühe platsentaga kaksikute puhul ka sagedasemat raseduse katkemist, üsasisest kasvupeetust, arengurikkeid, enneaegset sünnitust ja perinataalsest suremust.

 

 

Ultraheli uuringul on võimalik eristada ühemunaraku kaksikuid erimunaraku kaksikutest platsentasid uurides. Samas on olukordi kus ultrahelis on raske hinnata kas platsentad on kokku kasvanud, või tegemist on tõeliselt ühe platsentaga. Kirjanduse andmetel ultraheliuuringul 19% -l juhtudel hinnatakse platsentade arvu ekslikult.Loodete DNA-d hinnates ei eksi Panorama test kaksikute eristamisel, kuna ühemunaraku kaksikutel on kromosoomid identsed, erimunaraku kaksikutel aga on mõlemal kaksikul kromosoomid erinevad. Kombineerides Panorama testi OSCAR testiga saab väga suure tõenäosusega eristada ühe platsentaga kaksikuid erineva platsentaga kaksikutest.

 

Ühe platsentaga kaksikute avastamine on oluline, sest neil  on suuremad raseduse aegsed riskid ja nende rasedusaegne jälgimine erineb erimunaraku kaksikute jälgimisest

 

 

Panorama test võimaldab hinnata kromosomaalset riski mõlemal kaksikul.

  • trisoomia 21 ehk Downi sündroom
  • trisoomia 18 ehk Edwardsi sündroom
  • trisoomia 13 ehk Patau sündroom

 

Panorama testi sensitiivsus ja spetsiifilisus antud sündroomide avastamisel on üle 99%.

 

Panorama testi abil on võimalik saada teada mõlema kaksiku sugu.

Ultraheli uuringul on võimalik 11 – 13. rasedusnädalal määrata loodete sugu hinnates suguti köbrukese nurka selja suhtes. Antud meetodi järgi on aga eksimus ligi 10%. Panorama testi tundlikkus loote soo määramisel on aga  100%.

Panorama testi on võimalik kombineerida OSCAR testiga.

Antud kombineeritud meetod võimaldab anda perele suurema kindlustunde, et mõlemad kaksikud arenevad probleemideta. Kaksikute puhul OSCAR testis ei hinnata preeklampsia ja loote üsasisese kasvupeetuse riski.

 

Panorama testi pole võimalik teha järgnevatel juhtudel:

  1. Mitmikraseduse korral, kui ema on rasestunud doonormunaraku abil
  2. Kaksikraseduse korral, kui üks loodetest on hukkunud
  3. Kolmikute korral
  4. Kui rasedal on teostatud raseduse eelselt luuüdi transplantatsioon

 

Kaksikute puhul ei saa lisaks Panorama testile soovida  täielikku mikrodeletsioonide paneeli, küll aga monokoriaalsete kaksikute korral (ühemunaraku kaksikud) on võimalik lisaks soovida  DiGeorge´i sündroomi avastamise paneeli