E-R 08.00 - 12.00 ja 13.00 - 17.00
0
et en ru

Panorama XP test

 

PanoramaXP testiga saab  skriinida ka mikrodeletsioonisündroome

Natera geneetikalabor alustas 1.märtsil 2014 esimesena maailmas pakkuma laiendatud mitte invasiivset sünnieelset testi, Panorama XP, millega on võimalik ema veeniverest avastada lisaks eelnevalt nimetatud kromosoomi haigustele ka  5 kliiniliselt olulist mikrodeletsiooni , mis  tugevalt mõjutavad lapse tervist. Põhjustades vaimset  alaarengut, südame- ja hingamisprobleeme, immuunsüsteemi- ja toitmisprobleeme ning muid probleeme, mille puhul võib olla vajalik viivitamatu sünnijärgne sekkumine.

 

Kuni praeguse ajani ei ole olnud olemas moodust mikrodeletsioonide skriinimiseks. Seni on olnud ainus võimalus sünnieelselt teada saada kas loode omab mikrodeletsiooni või ei kui teostada invasiivne uuring koos FISH analüüsi (fluorescence in situ hybridization) või mikrokiibi analüüsiga ( microarray analysis). Samas invasiivsete uuringutega käib kaasas risk raseduse katkemiseks 1%.

 

Mikrodeletsioonisündroomiks nimetakse väikese mikroskoobis mittenähtava kromosoomiosa kaost tekkinud kaasasündinud kromosoomihaigust, mille raskusaste sõltub geneetilise materjali kao hulgast,  asukohast ja  kromosoomist kus deletsioon tekkis. 

 

Panorama XP test on mitteinvasiivne, riskivaba ja ülimalt täpne mikrodeletsioonide skriinimise moodus

Panorama XP  testiga on võimalik määrata lisaks kromosoomi patoloogiatele nagu  Down’i  sündroom, Edwards´i sündroom , Patau sündroom, Triploidia ja Turneri sündroom  ka mikrodeletsioone nagu DiGeorge sündroom, 1p36 deletsiooni sündroom, Angelmann’i sündroomi, Cri-du-chat sündroom ja Prader- Willi sündroom. Panorama testiga uuritakse lapse DNA´d ema veres. Selleks võetakse emalt tavaline veenivere analüüs. Testi käigus eraldatakse loote DNA ema DNA’st ning seejärel skriinitakse, selgitamaks välja, kas lootel on konkreetse mikrodeletsiooni esinemise risk kõrge. Testi abil skriinitakse ainult neid mikrodeletsioone, mis põhjustavad lapse tervist oluliselt mõjutavaid sündroome. Sündroomid, nende esinemissagedus ja avastamise täpsus on ära toodud järgnevas tabelis.

 

 

Panorama XP testi erinevate mikrodeletsioonide avastamise sensitiivsus on üle 93% ja spetsiifilisus üle 99%. Mikrodeletsioone on võimalik avastada juba nii madala loote DNA fraktsiooni juures, kui seda on 3,8%. See on oluline suure kehakaaluga rasedate korral, kellel on loote DNA fraktsioon ema veeniveres oluliselt madalam kui normkaalulistel rasedatel.  Panorama XP testiga avastatavate 5 mikrodeletsiooni kombineeritud esinemissagedus on ligikaudu 1 iga 1000 sünni kohta, mis on noortel emadel sagedasem kui  Downi sündroomi esinemine.

 

 

Mikrodeletsioonisündroomidest on DiGeorge sündroomi esinemissagedus kõige sagedasem – 1: 2000 sünni kohta.  See on oluliselt sagedasem patoloogia, kui Eestis rutiinselt kõigile vastsündinutele pakutav hüpotüreoosi test ( esinemissagedus 1: 4500) ja fenüülketonuuria test ( esinemissagedus 1: 7500 ).

 

 

Milliseid mikrodeletsioonisündroome Panorama XP testiga skriinitakse

 

  • DiGeorge sündroom ehk 22q11.2 deletsioonisündroom

DiGeorge sündroomiga lastel esinevad tihti südamerikked, immuunsüsteemi probleemid ja vaimne alaareng, mis varieerub kergest kuni mõõdukani. Neil võib esineda ka neeruprobleemid, probleemid toitmisega ja/või krambid. Skisofreenia.

  • 1p36 deletsioonisündroom

 1p36 deletsioonisündroomiga lastel esinevad nõrk lihastoonus, südamerikked ja muud sünnidefektid, raske vaimne alaareng, kuulmislangus ja käitumisprobleemid. Umbes pooltel esinevad krambid.

  • Angelmani sündroom

Angelmani sündroomiga lastel esineb tihti arengupeetust ( istuma, roomama ja kõndima hakkamine), krampe ning probleeme tasakaalu hoidmise ja kõndimisega. Nad on ka raskekujulise vaimse alaarenguga ja enamikul ei kujune välja kõne.

  • Cri-du-Chat sündroom ehk 5p miinus sündroom

Cri-du-chat sündroomiga lastele on iseloomulik väike sünnikaal, väike pea ja nõrgenenud lihastoonus, kassikisa meenutav nutt. Tavaliselt on ka toitmis-ja hingamisprobleemid. Nad on ka vaimse alaarenguga, mis varieerub mõõdukast kuni raskekujuliseni.

  • Prader-Willi sündroom

Prader-Willi sündroomiga lastel on nõrk lihastoonus ja probleeme toitmise ning kaalus juurdevõtmisega. Nad on vaimselt alaarenenud. Lapse ja täiskasvanu eas toimub kiire kaalutõus ja arenevad välja ülekaalulisusega seonduvad meditsiinilised probleemid.

 

Mikrodeletsioonide sünnieelne avastamine on väga oluline

Panorama testi poolt testitavaid mikrodeletsioonisündroome iseloomustab, et nad on:

  • RASKED –  mikrodeletsioonisündroomid põhjustavad sama raske või veel raskema psühhomotoorse arengupeetuse kui Downi sündroom. Osadel mikrodeletsiooni - sündroomiga lastel on lühike eeldatav eluiga.
  • TAVALISED – mikrodeletsioonisündroomid pole harvad.  DiGeorge on sagedasem kui  OSCAR testis skriinitavad Edwardsi sündroom ja Patau sündroom
  • VÕRDSE RISKIGA –  kui Downi sündroomiga, Edwardsi sündroomiga ja Patau sündroomiga looted esinevad sagedamini vanematel rasedatel, siis mikrodeletsiooni sündroomide korral on 20-aastase puhul risk sama kõrge kui 45-aastase puhul.  
  • RASKESTI  AVASTATAVAD – Enamiku mikrodeletsiooni juhtumite puhul ei ole seda haigust suguvõsas varem esinenud.  Samuti ei ole nad tavapärasel skriininguuringul ja ultraheliuuringul avastatavad.

 

Panorama XP testi piirangud

Testi ei saa teha mitmikraseduse korral (monokoriaalsete kaksikute korral saab teha 22q11.2 mikrodeletsiooni). Panorama XP testiga pole võimalik avastada kõiki mikrodeletsiooni sündroome.  Panorama XP test on skriiningtest mitte diagnostiline test. Oluline on teada, et mitte kõigil naistel, kellel sünnib mikrodeletsioonidega laps, ei näita Panorama XP testi tulemus kõrget riski. Naised, kelle testi tulemus näitas kõrget riski, peaksid teostama järelkontrolli ning laskma teha kinnitava diagnostilise testi, nt amniotsenteesi või koorionibiopsia koos geenikiibi analüüsiga.

 

Panorama XP testi patsiendi infoleht

Sulge

Loading ...