" />
E-R 08.00 - 12.00 ja 13.00 - 17.00
0
et en ru

Loote Ultrahelikeskus tähistab täna oma kümne aasta juubelit

01.06.2021

Täna kümme aastat tagasi, 2011. aasta 1. juunil, lastekaitsepäeval, avasime patsientidele oma uksed.

See, et alustasime just lastekaitsepäeval, oli sümboolne, sest meie missioon on aidata veel sündimata lapsi.
 

Loote Ultrahelikeskus alustas kui OSCAR-kliinik, pakkudes esimese trimestri kombineeritud sõeluuringut loote kromosomaalse patoloogia ja rasedusaegsete probleemide varajaseks avastamiseks. Tol ajal oli OSCAR-test täpseim sünnieelne kromosomaalsete haiguste sõeluuring. Kümne aasta jooksul on Loote Ultrahelikeskuses OSCAR-testi abil avastatud 78 rasket loote kromosoomiriket:

 

Kromosoomihaiguste avastamise osas on OSCAR test andmas viimastel aastatel oma "teatepulga" üle NIPT testidele (Panorama test, PanoramaXP test, Vistara test, Horizon test).

Loote Ultrahelikeskus panustas juba algaastatel kõrgtehnoloogiasse, võttes kasutusele tollel momendil maailmas ühe kaasaegsema sünnieelse täisdigitaalse 3D/4D-ultraheliaparaadi Voluson E8 BT12 koos kõhupealse maatriksanduri RM6C, tupeanduritega RIC 5-9D ja RIC 6-12D ning kõhupealse lineaaranduriga 9L-D. See andis võimaluse uurida loote organstruktuure juba varajases raseduse suuruses ning teostada lootest 3D- ja 4D-uuringuid ja loote veresoonte Doppler-uuringuid.
 

 

Loote Ultrahelikeskuse eesmärk on olnud pakkuda lapseootel emadele turvalisi ultraheliuuringuid, mis tänu oma kvaliteedile avastaksid võimalikult varakult loote arengurikkeid ja emal raseduse ajal tekkivaid patoloogiaid ning samas vähendaksid asjatute lisauuringute vajadust.
 

Selle aja jooksul oleme aidanud 34 079 patsienti ja sealhulgas teinud 6648 OSCAR-testi.

Kui algaastatel oli suur osakaal loote 3D/4D-ultraheliuuringutel, siis eelmisel 2020 aastal pöördus iga kolmas patsient Loote Ultrahelikeskusesse OSCAR-testiks. Ainult iga viies patsient pöördus samal aastal, saamaks loote ultraheliuuringut emotsionaalsetel näidustustel.

 

Selle kümne aasta jooksul oleme avastanud loodetel 575 erinevat arenguriket
 

 

2011 aastal alustasime loote südame detailse uuringu ehk loote ehhokardiograafia teostamist. Loodi esimene kontakt prof Rabih Chaoui’ga Berliinis, alustati keerukamate südameriketega patsientide saatmist tema juurde teisese arvamuse saamiseks. Samal aastal saadeti ka esimene lapseootel ema raske südamerikkega lootega Berliini German Heart Institute, kus naine sünnitas ja selle järel vastsündinu ka kohe edukalt opereeriti. See oli oluline võimalus seda last aidata, sest tollal selliseid südamerikkeid Eestis vastsündinutel veel ei opereeritud. Sellel aastal alustati ka lapseootel naistele raseduse jälgimise teenuse pakkumist. Loote Ultrahelikeskuses on selle kümne aasta jooksul olnud rasedusega arvel 154 naist.
 

2012 aastal alustasime loote kesknärvisüsteemi süvendatud ultraheliuuringut – loote neurosonograafiat. Sel aastal saadeti lapseootel ema raske kopsupatoloogiaga lootega esimesele sünnieelsele üsasisesele operatsioonile (intratorakaalse šundi panek) Londonisse King’s College Hospitali. See oli oluline võimalus aidata veel sündimata last, parandades tema ellujäämise võimalust pärast sündi. Juba samal aastal suunati järgmine lapseootel ema raske vahelihasesongaga lootega sünnieelsele operatsioonile (percutaneus fetoscopic endoluminal tracheal occlusion) samuti Londonisse King’s College Hospitali. Eestis sünnieelseid üsasiseseid operatsioone veel ei tehta.
 

2013 aastal võttis Loote Ultrahelikeskus kasutusele loote kromosoomihaiguste mitteinvasiivse sünnieelse sõeluuringu – Panorama testi, mis on ka praegu vaieldamatult täpsemaid kromosoomihaiguste sõeluuringuid maailmas. Loote Ultrahelikeskuses on viimase seitsme aasta jooksul teostatud 1025 Panorama testi, mille käigus on avastatud kuus Downi sündroomiga loodet, üks Edwardsi sündroomiga loode, üks Klinefelteri sündroomiga loode ja üks 47 XXX sündroomiga loode.
 

2014 aastal lisandus Panorama testile mikrodeletsioonide paneel, mille abil sai võimalikuks saada lootel peale eelnimetatud kromosoomihaigustele informatsiooni ka viie kõige sagedasema vaimset alaarengut põhjustava geenihaiguse kohta (DiGeorge’i sündroomi, 1p36 deletsioonisündroomi, Angelmanni sündroomi, Cri-du-Chati sündroomi ja Prader-Willi sündroom). Loote Ultrahelikeskuses on viimase kuue aasta jooksul teostatud 572 uuringut. Samal aastal hakkasime pakkuma OSCAR-testi raames ka loote kaheksa kõige raskema südamearengurikke sõeluuringut. See meetod annab võimaluse avastada ligi 85% eluks sobimatutest südamerikketest. Sellest ajast peale on OSCAR-testi käigus avastatud 11 rasket eluks sobimatut südameriket.
 

2015 aastal võtsime kasutusele sünnieelse mitteinvasiivse loote küpsuse hindamise uuringu – Quantus FLM testi, mis on oluline tööriist enneaegse sünnituse ajastamiseks kasvupeetusega last kandvatele emadele. Samal aastal võtsime kasutusele ka enneaegse sünnituse käivitumise hindamiseks PartoSure testi ja enneaegselt puhkenud lootevee lekke hindamiseks ActimProm testi.
 

2016 aastal võtsime kasutusele Horizoni testi, mis uurib vanemaid 274 retsessiivse autosomaalse haiguse suhtes. Kui mõlemad vanemad kannavad vastavat defektset geeni, siis on 25%-l juhtudest oht, et nende laps on haige. Sellest ajast saadik oleme teinud Horiszoni testi 13 paaril. Seni pole ükski paar kandnud samasugust retsessiivset haigust, mis võiks kanduda edasi nende ühistele lastele. Samal aastal võtsime kasutusele ka Anora testi, mis on abortloote geneetiline uuring raseduse katkemise geneetilise põhjuse väljaselgitamiseks. Sellel aastal suunati lapseootel ema raske kopsupatoloogiaga lootega Londonisse King’s College Hospitali üsasiseseks operatsiooniks – intratorakaalse šundi asetamiseks. Ilma selle operatsioonita oleks laps üsasiseselt hukkunud.
 

2017 aastal lisandus võimalus pakkuda kaksikraseduste korral Panorama testi. Praegu on Loote Ultrahelikeskuses teostatud Panorama test 33 kaksikraseduse korral. Kõik uuritud kaksikud on olnud kromosomaalselt terved. Sellel aastal avastati OSCAR-testi käigus väga haruldane loote arengurike – Meckel-Gruberi sündroom, mida meile kättesaadavatel andmetel pole seni Eestis sünnieelselt diagnoositud.
 

2018 aastal loodi seoses sünnieelsete lootepatoloogiate keerulisemaks muutumisega väliskonsultantide võrk: prof Dario Paladini Itaaliast ja prof Gustavo Maligner Iisraelist. Kolleegidega konsulteeriti raskemate haigusjuhtude osas ja oli võimalik saata patsiente nende juurde konsultatsioonile. Sellel aastal avastati Loote Ultrahelikeskuses lootel väga haruldane patoloogia – parasiitkaksik (fetus in fetu), mida meile kättesaadavatel andmetel seni pole Eestis sünnieelselt diagnoositud.
 

2019 aastal hakati pakkuma lapseootel naistele lisaks esimese trimestri preeklampsia sõeluuringule ka teise ja kolmanda trimestri preeklampsia sõeluuringut. Kuna loote neurosonograafia arenguga sai vajalikuks lapse aju arengurikete olemuse ja prognoosi täpsustamine, saadeti esimene ema tema lapse haruldase ajupatoloogiaga Austria referentskliinikusse loote magnetresonantstomograafia uuringuks ja neuroloogiliseks konsultatsiooniks prof Daniela Prayeri juurde. Koostöös Synlab Eesti laboriga seati OSCAR-testi patsientidele sisse võimalus anda oma elukoha lähedal vereanalüüse 11 erinevas verevõtukohas üle kogu Eesti. 2020 aastal 23,7% patsientidest ehk peaaegu iga neljas lapseootel naine pöördus Loote Ultrahelikeskusesse OSCAR-testi tegema või preekalmpsia riski hindama väljastpoolt Harjumaad.

Samal aastal võeti kasutusele Vistara test, mille eesmärk on saada teada loote 30 erineva üksikgeeni patoloogia kohta, mis võivad põhjustada 25 erinevat geenihaigust, mida ei ole ultraheliuuringul väga sageli võimalik avastada ja mis tihti avalduvad alles raseduse hilises perioodis või esimestel eluaastatel. Viimase kolme aasta jooksul on teostatud 71 Vistara testi. Seni on Vistara testiga avastatud üks Noonani sündroomiga loode ja üks loode, kellel diagnoositi haruldane skeletipatoloogia osteogenesis imperfecta.

 

Kuna aastatega suurenes ultraheliuuringul avastavate kasvupeetusega laste osakaal, siis sellel aastal soetati juhtmevaba loote kardiotokograafia aparaat Sonocaid Team3 koos Oxfordi professori Dawes-Readman´i tarkvaraga, mis võimaldab koos ultraheli doppleruuringuga täpsemalt hinnata üsasiseselt loote heaoluseisundit.


2020 aasta koroonaviiruse pandeemia ajal, kui suurted haiglad võitlesid COVID-19 viirusega ning seetõttu katkestati ajutiselt OSCAR-testide teostamine, lõpetas Loote Ultrahelikeskus ajutiselt 3D-uuringute teostamise emotsionaalsel näidustusel ning panustas I trimestri kombineeritud sõeluuringu teostamisse. Sellel aastal tehti Loote Ultrahelikeskuses rekordiliselt 809 OSCAR-testi ning avastati neli Downi sündroomiga loodet ja kaks Edwardsi sündroomiga loodet. Kuna koroonaviiruse pandeemia tingimustes asendati suurtes haiglates enamus sünnieelseid ämmaemandavisiite kaugkonsultatsioonidega, avasime Loote Ultrahelikeskuse koduleheküljel veebipoe, kust lapseootel naistel on võimalus soetada enesele loote-Doppler, et teostada loote südamelöökide analüüsi tema heaoluseisundi hindamiseks. Seoses ämmaemanda liitumisega Loote Ultrahelikeskuse meeskonnaga suurenes rasedusega arvel olevate naiste arv. Alustati ka rasedate naiste vaktsineerimist läkaköha, gripi ja puukentsefaliidi vastu. Sellel aastal avastati Loote Ultrahelikeskuses lootel haruldane südame epikardi lipomatoosne hüpertroofia, mida seni meile kättesaadavate andmete kohaselt erialases kirjanduses loodetel pole veel kirjeldatud.
 

Käesoleval 2021 aastal seadsime sisse paberivaba keskkonnasõbraliku klienditeeninduse, mis võimaldab Loote Ultrahelikeskuse patsientidel saada oma ultraheliuuringute vastused digitaalselt Tricefy pilveteenuse kaudu nutiseadmesse või postkasti. Üks uuem suund Loote Ultrahelikeskuses on loote geneetiliste testide kombineerimine esimese trimestri ultraheliuuringuga. Raseduse 10 rasedusnädalal enne Panorama testiks vereanalüüsi andmist teostatakse naisel väga varajane ultraheliuuring loote eluvõimelisuse ja raskete eluks sobimatute väärarengute hindamisega.  Panorama testi teostamise järgselt saab lapseootel naine 10 päeva möödudes teada lapse soo ja enamusel juhtudel, et oodatav laps on kromosomaalselt terve. 12 rasedusnädalal teostatava ultraheliuuringu näidustus pole sellisel juhul enam Downi sündroomi skriining, vaid loote varajane arengurikete skriining koos rasedusaegsete komplikatsioonide nagu preeklampsia ja loote kasvupeetus riski hindamisega.
 

Loote Ultrahelikeskuse eesmärk on alates tema loomisest aidata beebiootel emasid kromosomaalsete haigustega ja arenguriketega loodete avastamisel ning naiste nõustamisel. Samas Loote Ultrahelikeskuses on olnud ka katselabor, kust on alguse saanud sellised uuenduslikud ideed nagu ultraheliuuringu Skype’i ja stream ülekanne, loote 3D-kujude valmistamine ultrahelipildi alusel, ultraheliuuringu salvestus koos häälega mälupulgale, värvilise ultrahelipildi väljatrükk fotopaberile ning patsientidele ultraheliuuringu saatmine Tricefy pilveteenuse kaudu.

 

Oleme tänulikud oma patsientidele, kes on meid usaldanud ja tänu kellele on saanud võimalikuks Loote Ultrahelikeskse järjepidevus.  
 

Suur tänu ja kummardus Loote Ultrahelikeskuse administraatoritele, ämmaemandale ja õdedele. Tänu nende sõbralikkusele ja soojusele on Loote Ultrahelikeskus saanud tuntuks kui patsiendisõbralik ning hubane erakabinet, kuhu kõik abivajajad on alati oodatud. 

 

Vaata veel uudiseid