E-R 08.00 - 12.00 ja 13.00 - 17.00
0
et en ru

Miks just Panorama test?

21.01.2017

PANOAMA TEST ANNAB TÄPSEID TULEMUSI NII KÕRGE KUI KA MADALA RISKIGA PATSIENTIDE PUHUL.

„See mitteinvasiivne sünnieelne skriiningtest on turvaline ja annab täpseid tulemusi nii kõrge kui ka madala riskiga patsientide puhul. Üksik nukleotiid polümorfismi-põhise meetodi tulemused on kvantitatiivsete meetoditega võrreldes paremad.“

- Pergament et al. Single- nucleotide polymorphism-based noninvasive prenatal screening in high- risk and low-risk cohort. Obstet Gynecol, Aug 2014;124 (2 Pt 1): 210-8.

 

LAIALDASED KLIINILISED KOGEMUSED LUBAVAD PANORAMA TESTI KASUTADA KÕIGI PATSIENTIDE PUHUL.

 

„Kliinilise testi tulemused kõrge ja madala riskiga segapopulatsiooni puhul vastavad valideerimisuuringute tulemustele. Uuring toetab NIPT-testi kasutamist aneuploidsuse esmase skriiningtestina kõigi patsientide puhul.“

- Dar et al. Clinical experience and follow-up with large scale single-nucleotide polymorphism-based noninvasive prenatal aneuploidy testing. Am J Obstet Gynecol, 2014;211:527.e1-17.

 

PANORAMA TEST TUVASTAB PEETUNUD KAKSIKU MIS, VÄHENDAB TESTI VALEPOSITIIVSEID TULEMUSI.

 

„Võimalus peetunud kaksiku sündroomi tuvastada on kliiniliselt oluline, sest vähendab valepositiivsete tulemuste arvu ja seeläbi ka mittevajalike invasiivsete protseduuride arvu.“

- Curnow w tal. Detection of triploid, molar, and vanishing twin pregnancies by a single-nucleotide polymorphism based noninvasive prenatal test. Am J Obstet Gynecol, 2014; 211:x.ex-x.ex

 

PANORAMA TEST ON VÄGA TÄPNE MEETOD LOOTE MIKRODELETSIOONIDE AVASTAMISEKS.

 

„Üksik nukleotiid polümorfismi-põhine mitteinvasiivne sünnieelne mikrodeletsioonide skriining on väga täpne… tuleks kaaluda selle kasutamist kõigi rasedate puhul.“

- Wapner et al. Expanding the scope of non-invasive prenatal testing: Detection of Fetal microdeletion syndromes. Am J Obstet Gynecol, 2015; doi:10.1016/j.ajog.2014.11.041.

 

PANORAMA TEST ON TÄPNE SUGUKROMOSOOMIDE ANALÜÜSIMISEKS.

 

„Kuigi olemasolevad mitteinvasiivsed sünnieelsed testimismeetodid on autosomaalse trisoomia tuvastamisel väga turvalised ja täpsed, ei ole ühegi teisega neist saavutatud samavõrd täpseid tulemusi sugukromosoomide aneuploidsuse tuvastamisel kui Panorama testiga.“

- Samango-Sprouse et al. SNP-based method detects sex chromosome aneuploidies with high accurancy. Prenatal Diag, 2013,331-7.

 

PANORAMA TEST TUNNEB ÄRA MOOLRASEDUSE

 

„ … kui varajases raseduse suuruses esinevad kliinilised tunnused, mis võivad olla sarnased nii raseduse peetumisele kui ka moolrasedusele, siis on oluline nii diagnoosimise kui ka ravi vaatevinklist lähtuvalt neid erinevaid haigusseisundeid mitteinvasiivse meetodiga eristada“.

- Simon, A.L. et al. Detection of a complete molar pregnancy by single nucleotide polymorphism-based noninvasive prenatal testing. Ultrasound Obstet Gynecol, in press