E-R 08.00 - 12.00 ja 13.00 - 17.00
0
et en ru

Kokkuvõte tehtud tööst 01.06.2011 – 31.12.2014.a.

26.07.2015

01.06. 2011 – 31.12.2014 on Loote Ultrahelikeskus aidatud  12 620 patsienti.

 

Teenuste struktuur

Last ootavatele emadele ja kolleegidele on jäänud mulje, et Loote Ultraheliskriining on keskendunud emotsionaalsetele 3D ja 4D loote ultraheliuuringutele. Tegelikult iga neljas patsient pöördub Loote Ultrahelikeskusesse OSCAR testiks ja iga kolmas patsient loote anatoomiliseks skriininguks. Ainult iga viies patsient pöördub saamaks loote ultraheliuuringut emotsionaalsetel näidustustel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loote Ultrahelikeskus on soosinud last ootavaid emasi tulema 3D uuringule uuendades ultraheliaparaadi tarkvara (HDlive surface imaging – mis võimaldab teha elutruu roosa 3D pilti loote näost) ja pakkudes erinevaid ultraheliuuringu lisasid (loote videofilm, värviline pilt, 3D kuju lootest). 

 

Samas on ja jääb Loote Ultrahelikesuse eesmärgiks aidata rasedaid kromosomaalselt haigete ja arenguriketega loodete avastamisel ning  nende nõustamisel.  Üheks uuemaks suunaks Loote Ultrahelikeskusel on raskete rasedusaegsete komplikatsioonide – preeklampsia, loote üsasisene kasvupeetus ja enneaegse sünnituse varane diagnostika ja riskirasedate ning nende loodete teaduspõhine jälgimine.

 

Ultraheliuuringul avastatud patoloogia

01.06. 2011 – 31.12.2014 diagnoositud loodetel 196 patoloogilist leidu.

Ultraheliuuringul avastamata patoloogia

Seni  teadaolevatel andmetel  avastamata 3 patoloogiat (seljaaju song, ühe neeru puudumine, osaline holoprosentsefaalia).

Arengurikete avastamismäär 98,5%, mida tuleb lugeda väga heaks tulemuseks.

 

EUROCAT ( European Concerted Action on Congenital  Anomalies and Twins) epidemioloogiline uuring, mis teostati aastatel 2006–2010 näitas, et  sünnieelne loodete väärarengute  avastamine Euroopa riikides on keskmiselt  64% (Eesti kohta andmed puuduvad).

 

OSCAR test

01.06. 2011 – 31.12.2014 teostatud 2175 OSCAR testi. Mitte ühelgil patsiendil ei jäänud test teostamata loote asendi või ema kehaehituse tõttu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriiningpositiivsed tulemused

Skriinigpositiivseks loetakse tulemust, kui skriininguuring näitab lootel kõrgenenud riski kromosomaalseks patoloogiaks aga sünnib terve laps. Alustasime PLGF (platsenta kasvufaktor) pakkumist OSCAR testi koostises alates 01.02.2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriiningnegatiivsed tulemused

Skriiningnegatiivseks loetakse tulemust, kui skriiningtest näitab lootel madalat riski kromosomaalseks patoloogiaks aga sünnib haige laps. Antud uuringperioodil skriiningnegatiivsetest patsientidest mitte keegi ei sünnitanud Downi tõvega last. Seega avastamismäär on olnud seni 100%.

 

Avastatud kromosomaalne patoloogia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panorama test

Alustatud 01.06.2013 (01.06.2014 Panorama XP test  mikrodeletsioonide avastamiseks)
Teostatud 87 testi, millest 25 Panorama XP testi.  Avastatud 2 kromosomaalset patoloogiat (Downi sündroom,  Patau sündroom), mikrodeletsioonisündroome pole avastatud. Valenegatiivseid teste pole olnud.  Kolmel  patsiendil tuli Panorama test korrata madala loote DNA fraktsiooni tõttu (3,4%).

 

Selleks, et parandada OSCAR testi avastamismäära ja vähendada valepositiivsete uuringute arvu alustati patsientidele pakkuma OSCAR testi kombineerituna Panorama testiga kelle risk jäi vahemikku 1: 11 – 1:2500. Positiivse OSCAR testi tulemustega patsientidest 20% . Seega iga viies teostas Panorama testi. Mitte ühelgil neist riskigruppi kuuluvatest patsientidest  ei näidanud Panorama test kõrgenenud riski kromosomaalseks patoloogiaks ja ühelgil neil patsiendil polnud vaja teostada invasiivset uuringut (koorinibiopsiat või lootevee uuringut).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antud integreeritud testi kasutamine vähendas valepositiivsete uuringute tulemust. Oscar testi kombineerimisel Panorama testiga esines valepositiivsete uuringute arv  0,93%. Seega keskeltläbi iga sajas OSCAR testi teostanud patsient vajas diagnoosi täpsustamiseks invasiivset uuringut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antud integreeritud meetod andis kõrge kromosomaalse patoloogia avastamismäära  ja vähenenud valepositiivsete vastuste kõrval võimaluse ära kasutada OSCAR testi positiivsed küljed: oli võimalik avastada raskeid loote arengurikkeid ja hinnata raskeid rasedusaegseid komplikatsioone nagu preeklampsiat, enneaegset sünnitust ja loote kasvupeetust. 

 

Munajuhade läbitavuse uuring (HyFoSy).

Alustatud 28.03.2013. Teostatud 25 uuringut. Kolmel patsiendil polnud mõlemad munajuhad läbitavad. Ühel patsiendil polnud läbitav üks munajuha ja ühel patsiendil protseduur ebaõnnestus emakakaela stenoosi tõttu.

Sulge

Loading ...